Κιβώτια Πλαστικά Τροφίμων

Μιας χρήσης, κατάλληλα για φρούτα και λαχανικά.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πάρκα και οικιακά.

Βιομηχανίες Πλαστικών

Παρέχουμε εξοπλισμό και υποστήριξη παραγωγής πλαστικών (extruders)


Project Galleries:


Net Metering Ενεργειακός Συμψηφισμός

Το νέο πρόγραμμα εκμετάλλευσης οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων


Θα βρείτε σε εμάς: